XLVI Nederland heeft een update in het kader van de invoering van de nieuwe wetgeving AVG, ook wel bekend als privacywetgeving. Deze update maakt deel uit van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 in werking treedt.

Als XLVI Nederland vinden wij privacy van onze klanten enorm belangrijk en willen wij transparantie bieden over de gegevens die we gebruiken. Daarom hebben we enkele wijzigingen aangebracht in onze privacy-verklaring. Deze wijzigingen hebben we doorgevoerd om te voldoen aan de eisen van de nieuwe AVG wetgeving.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens XLVI Nederland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Heb je specifieke vragen of opmerkingen over de Privacy-verklaring, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..